گریس KSG70 به عنوان گریس سیلانت(Sealant Grease) در ماشین حفاری تونل (TBM) استفاده می شود. این گریس بعلت دارابودن چسبندگی و انعطاف پذیری بسیار بالا جهت افزایش طول عمر براشها در زمان تعویض یا تعمیر براشها در داخل و زیر آنها تزریق میشود.

KSG70  به عنوان سیلانتfirst fill   طراحی شده است.

ویژگی ها و مزایا:

-خاصیت سیلانت(آب بندی) عالی
-خاصیت چسبندگی عالی به سطوح فلزی و بتونی
-مقاومت بسیار عالی در برابر شستشو با آب
-مقاومت بسیار عالی در برابر فشار بالا
-مقاومت بسیار عالی در برابر دمای بالا
-اثر ضد خورندگی بر روی براشها
-کاملا تجزیه پذیر و دوستدار محیط زیست
-خاصیت پمپ شوندگی خوب به شرطی که سیستم پمپ کننده به نزدیک محل تزریق منتقل شده باشد.  

دیدگاه ...

  • شرکت شیمیایی کمیل کاشان پیشرو در جایگزینی محصولات وارداتی با تولید داخلی در صنایع حفاری مکانیزه، ساختمان، نفت گاز پتروشیمی
  • شرکت شیمیایی کمیل کاشان عضوی از تیم شما در مشاوره و انتخاب محصولات
  • محصولات شرکت شیمیایی کمیل کاشان دوستدار محیط زیست Environmental friendly و قابل تخریب در محیط زیست Biodegradable